vision-banner TẦM NHÌN VÀ NHIỆM VỤ

Tầm nhìn của Ademco l trở thành thương hiệu năng động đứng đầu trong khu vực về giải pháp an ninh tích hợp, đổi mới, giá thành hợp lý v đáp ứng nhiều hơn những yêu cầu về phát triển an ninh của khách hàng.

NIỀM TIN CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

  • Sự toàn vẹn - Luôn chịu trách nhiệm trong những việc chúng tôi làm
  • Khách hàng l trung tâm – Thấu hiểu, đáp ứng v vượt quá nhu cầu v yêu cầu của khách hàng, luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng những giải pháp v dịch vụ với chất lượng v độ tin cậy cao nhất
  • Đổi mới v phát triển – Cam kết vững chắc của chúng tôi l tiếp tục hoàn thiện thông qua việc tích cực học tập v phát triển của các khái niệm mới để tối ưu hóa tiềm năng của doanh nghiệp v người lao động
  • Năng suất v tính bền vững– Không ngừng nổ lực để hoạch định chiến lược, phát minh, v định vị bản thân để thích ứng, gia tăng giá trị v phát huy thế mạnh cạnh tranh của mình