24h-central-mornitoring-station TRUNG TÂM GIÁM SÁT TẬP TRUNG 24H
Chúng tôi l nh cung cấp dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực Giám sát 24 giờ về Báo cháy, Báo động, Phát hiện đột nhập, Báo động khẩn cấp, Giám sát mạng IT, giám sát thiết bị trong lĩnh vực Y tế.

Báo động giả có thể do thiết bị lỗi, thiết kế tồi, các vấn đề môi trường tự nhiên hoặc do người dùng chưa được đào tạo. Các dịch vụ của chúng tôi chủ yếu hỗ trợ các lực lượng công cộng như cảnh sát, an ninh nội địa hoặc dịch vụ cứu hỏa để xác thực các tình huống báo động, thông qua đó giảm tài nguyên bị lãng phí do các báo động giả.

Đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ giám sát báo động 24 giờ của chúng tôi, những lợi ích mang lại l hiển nhiên. Khách hàng được đảm bảo rằng nh cung cấp chuyên nghiệp đang dõi theo họ suốt ngày đêm. Không giống như những nh cung cấp chưa được chứng nhận hoặc giám sát những báo động của hộ thông qua SMS hoặc điện thoại di động, họ không cần phải đối đầu với tội phạm hay bỏ lỡ báo động nào.

Đối với các doanh nghiệp v chính phủ, đó l một dịch vụ hiệu quả v đáng tin cậy cho phép họ tập trung vào năng lực cốt lõi của họ.

Trạm giám sát báo động 24 giờ của Ademco được chứng nhận ISO v được sự chấp thuận của lực lượng dân phòng Singapore v lực lượng cảnh sát Singapore.

Chúng tôi cũng l nh cung cấp giám sát Báo cháy (DECAM) có báo động giả thấp nhất liên tiếp cho năm 2003, 2004, 2005 v 2006, theo số liệu do SCDF cung cấp.