access-control-bg KIỂM SOÁT VÀO RA

NHẬN DẠNG VÀ KIỂM SOÁT VÀO RA
Kiểm soát vào ra thường bị nhầm lẫn với các hệ thống điều khiển cửa đơn giản. Ở trung tâm của hệ thống Kiểm soát vào ra, luôn cần một hệ thống quản lý nhận dạng mạnh mẽ. Nếu không biết được AI thì coi như thua trước khi cuộc chiến bắt đầu.


Các giải pháp Kiểm soát vào ra của Ademco có thể bắt đầu từ một hệ thống quy mô nhỏ cho một công ty nhỏ, và có thể phát triển về quy mô và tính năng cho phù hợp với các tổ chức với quy mô lớn bất kỳ. Khách hàng có thể có hệ thống với những tính năng bổ sung được tùy biến riêng cho nhu cầu của mình, trong khi vẫn có được rất nhiều những tính năng hàng đầu tiêu chuẩn như khả năng quản lý khách, quản lý nhà thầu. Quan trọng hơn, mọi hệ thống từ nhỏ đến lớn đều có những tính năng an ninh và độ tin cậy cao nhất.