cctv-surveillance-banner CCTV
Hệ thống CCTV truyền thống l những công cụ sau-khi-xảy-ra tốt vì nó nắm giữ những bằng chứng video quan trọng cho mục đích điều tra. Trong khi có tác dụng ngăn chặn tốt, CCTV thường bị hiểu sai như viên đạn bạc thách thức an ninh.

Thực tế l hệ thống CCTV có độ phân giải cao cũng tạo ra được rất nhiều thông tin. Lưu trữ Video đã rẻ hơn nhưng vẫn còn tốn kém chi phí quản lý. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc có quá nhiều thông tin video khiến con người không thể xử lý hết.

Giải pháp cho vấn đề này l quản lý v lưu trữ video thông minh hơn, thậm chí những hệ thống thông minh sẽ phát hiện những bất bình thường trong những tình huống động.

Các chức năng
. Quản lý ghi hình Digital Video
. Tích hợp thiết bị di động
. Mã hóa nâng cao
. Kiến trúc mở
. Mạng TCP/IP
. Các tùy chọn dự phòng thông minh.
. Không dây
. Phân tích hình ảnh
. Tìm kiếm thông minh v lọc nội dung