intrusion-detection-banner PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP
Báo động phát hiện đột nhập luôn l hòn đá tảng của các nhu cầu an ninh, bởi vì nó vẫn lầ cách hiệu quả nhất về mặt chi phí để phát hiện vầ ngăn chặn bất kỳ sự đột nhập vầ truy cập trái phép.

Một hệ thống báo động kém chất lượng sẽ chỉ tạo ra các báo thông giả thường xuyên vầ thường lầ sẽ không hoạt động vào thời điểm quan trọng nhất. Ngược lại, một hệ thống tiên tiến được lắp đặt một cách chuyên nghiệp, sẽ quản lý một cách thông minh hàng loạt các cảm biến trong nhầ vầ ngoài trời, giảm thiểu báo động giả.

Cung cấp dịch vụ giám sát báo động 24 giờ, với phương thức truyền tải báo động tin cậy - thường lầ lựa chọn hàng đầu của những khách hàng thực sự nghiêm túc trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân, nhân viên vầ tài sản của họ.