perimeter-protection BẢO VỆ VÀNH ĐAI
Báo động phát hiện đột nhập luôn l hòn đá tảng của các nhu cầu an ninh, bởi vì nó vẫn l cách hiệu quả nhất về mặt chi phí để phát hiện v ngăn chặn bất kỳ sự đột nhập v truy cập trái phép.

Một hệ thống báo động kém chất lượng sẽ chỉ tạo ra các báo thông giả thường xuyên v thường l sẽ không hoạt động vào thời điểm quan trọng nhất. Ngược lại, một hệ thống tiên tiến được lắp đặt một cách chuyên nghiệp, sẽ quản lý một cách thông minh hàng loạt các cảm biến trong nh v ngoài trời, giảm thiểu báo động giả.

Cung cấp dịch vụ giám sát báo động 24 giờ, với phương thức truyền tải báo động tin cậy - thường l lựa chọn hàng đầu của những khách hàng thực sự nghiêm túc trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân, nhân viên v tài sản của họ.

Các tính năng
. Điều khiển thông minh
. Giảm báo động giả
. Sẵn sàng tích hợp
. Mã hóa
. Hỗ trợ mạng lưới không dây AES
. Chủng loại cảm biến đa dạng
. Hỗ trợ các giao thức chuẩn trong công nghiệp