history-banner Lịch Sử Phát Triển

Ademco chính thức trở thành một doanh nghiệp an ninh Singapore thông qua việc mua lại bộ phận dưới sự quản lý của công ty mẹ tại Hoa Kỳ vào năm 1985. Với tầm nhìn và cam kết biến Singapore trở thành một nơi an toàn cho các cá nhân và doanh nghiệp đã xây dựng nền móng cho việc phát triển phát triển bền vững của các thương hiệu Singapore.

Là một lực lượng tiên phong sau bức tranh phát triển an ninh của Singapore, những đóng góp của Ademco bao gồm công nghệ truyền dẫn video qua đường dây điện thoại, được triển khai bởi cảnh sát giao thông Singapore với hệ thống phát hiện xâm nhập tới các trường học của Singapore; Mạng lưới truyền dẫn không dây đầu tiên và duy nhất của Singapore dành riêng cho báo cháy, an ninh và báo động quan trọng; và hệ thống truyền dẫn báo động qua giao thức Internet đầu tiên của Singapore.