vision-banner Tầm Nhìn và Nhiệm Vụ

Tầm nhìn của Ademco là trở thành thương hiệu năng động hàng đầu trong khu vực về giải pháp an ninh tích hợp, đổi mới, giá thành hợp lý và đáp ứng nhiều hơn những yêu cầu về phát triển an ninh của khách hàng.

Niềm tin cốt lõi của chúng tôi

  • Sự toàn vẹn - Luôn chịu trách nhiệm trong những việc chúng tôi làm
  • Khách hàng là trung tâm – Thấu hiểu, đáp ứng và vượt quá nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ với chất lượng và độ tin cậy cao nhất
  • Đổi mới và phát triển – Cam kết vững chắc của chúng tôi là tiếp tục hoàn thiện thông qua việc tích cực học tập và phát triển của các khái niệm mới để tối ưu hóa tiềm năng của doanh nghiệp và người lao động
  • Năng suất và tính bền vững – Không ngừng nỗ lực để hoạch định chiến lược, phát minh, và định vị bản thân để thích ứng, gia tăng giá trị và phát huy thế mạnh cạnh tranh của mình.