24h-central-mornitoring-station TRUNG TÂM GIÁM SÁT TÁP TRUNG 24H
Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực Giám sát 24 giờ về Báo cháy, Báo động, Phát hiện đột nhập, Báo động khẩn cấp, Giám sát mạng IT, Giám sát thiết bị trong lĩnh vực Y tế.

Báo động giả có thể do thiết bị lỗi, thiết kế tồi, các vấn đề môi trường tự nhiên hoặc do người dùng chưa được đào tạo. Các dịch vụ của chúng tôi chủ yếu hỗ trợ các lực lượng công cộng như cảnh sát, an ninh nội địa hoặc dịch vụ cứu hỏa để xác thực các tình huống báo động, thông qua đó giám tài nguyên bị lãng phí do các báo động giả.

Đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ giám sát báo động 24 giờ của chúng tôi, những lợi ích mang lại là hiển nhiên. Khách hàng được đảm bảo rằng nhà cung cấp chuyên nghiệp đang dõi theo họ suốt ngày đêm. Không giống như những nhà cung cấp chưa được chứng nhận hoặc giám sát những báo động của họ thông qua SMS hoặc điện thoại di động, họ không cần phải đối đầu với tội phạm hay bỏ lỡ báo động nào.

Đối với các doanh nghiệp và chính phủ, đó là một dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy cho phép họ tập trung vào năng lực cốt lõi của họ.

Trạm giám sát báo động 24 giờ của Ademco được chứng nhận ISO và được sự chấp thuận của lực lượng dân phòng Singapore và lực lượng cảnh sát Singapore.

Chúng tôi cũng là nhà cung cấp giám sát Báo cháy (DECAM) có báo động giả thấp nhất liên tiếp cho năm 2003, 2004, 2005 và 2006, theo số liệu do SCDF cung cấp.