access-control-bg Kiểm soát vào ra

Kiểm soát vào ra thường bị nhầm lẫn với các hệ thống điều khiển cửa đơn giản. Ở trung tâm của hệ thống Kiểm soát vào ra, luôn cần một hệ thống quản lý nhận dạng mạnh mẽ. Nếu không biết được AI thì coi như thua trước khi cuộc chiến bắt đầu.


Các giải pháp Kiểm soát vào ra của Ademco có thể bắt đầu từ một hệ thống quy mô nhỏ cho một công ty nhỏ, và có thể phát triển về quy mô và tính năng cho phù hợp với các tổ chức với quy mô lớn bất kể. Khách hàng có thể có hệ thống với những tính năng bổ sung được tùy biến riêng cho nhu cầu của mình, trong khi vẫn có được rất nhiều những tính năng hàng đầu tiêu chuẩn như khả năng quản lý khách, quản lý nhà thầu. Quan trọng hơn, mỗi hệ thống từ nhỏ đến lớn đều có những tính năng an ninh và độ tin cậy cao nhất.

Các tính năng của hệ thống Kiểm soát vào ra:
. Các báo động Kiểm soát vào ra
. Nhận thức tình huống
. Tích hợp Video
. Quản lý nhận dạng
. Quản lý khách
. Tập trung/Sơ tán trong trường hợp khẩn nguy
. Tích hợp thiết bị di động
. Sinh trắc học
.Kiến trúc mở
. Kết nối mạng TCP/IP
. Tự động hóa
. Mã hóa nâng cao
. Sẵn sàng cho tích hợp (với hơn 200 thương hiệu - 1/2017)
. Sẵn sàng mở rộng quy mô trong tương lai
.Hỗ trợ tiêu chuẩn của Singapore cho Thẻ Thông minh (SSID) và Thẻ Transit
. Giải pháp kháng lại và dự phòng thông minh