electronic-locking-solutions Giải pháp khoá điện tử
Khoá điện tử cung cấp những tính năng bổ sung mà hệ thống kiểm soát vào ra truyền thống không hoàn toàn đáp ứng hết. Khoá điện tử cung cấp cơ hội tối ưu hóa thiết kế an ninh cho những khu vực cần bảo vệ nhưng vẫn đảm bảo giải pháp hiệu quả cao về mặt chi phí.

Khóa điện tử có khả năng tích hợp liền mạch với hệ thống kiểm soát vào ra như một giải pháp hoàn chỉnh, phù hợp tất cả các loại cửa, các loại tủ và các yêu cầu lưu trữ khác.

Các chức năng
.Đa dạng chủng loại khóa
. Tạo ra các báo cáo lịch sử
. Kết nối không dây
. Phù hợp với tất cả các loại cửa
. Có khả năng mở rộng theo quy mô doanh nghiệp
. Tích hợp với hệ thống kiểm soát vào ra