unified-security-management-systems Hệ thống quản lý an ninh thống nhất
Các hệ thống an ninh truyền thống thường quản lý các tính năng an ninh như các gói thông tin riêng lẻ, bao gồm kiểm soát vào ra, quản lý video, quản lý báo động, quản lý khách và phát hiện đột nhập. Thông tin được trình bày rất nhiều và thường là không có mục đích. Những hệ thống như vậy nắm bắt quá nhiều thông tin và làm phức tạp hóa công tác an ninh.

Tại Ademco, gói giải pháp quản lý an ninh hợp nhất của chúng tôi được thiết kế để trở nên thông minh, trực quan và được xây dựng có mục đích cho các yêu cầu an ninh hiện đại.

Dựa trên những công nghệ đã được chứng minh và thiết kế sáng tạo, những giải pháp có thể hoạt động như những mô-đun độc lập hoặc liền mạch trong một hệ thống hợp nhất theo nhu cầu của từng khách hàng.

Các ưu điểm của sự dễ sử dụng, có khả năng mở rộng và kiến trúc mở có nghĩa rằng giải pháp hiện tại có thể mở rộng khi doanh nghiệp phát triển mở rộng ... ngay cả trong những điều kiện về khu vực địa lý khác nhau.

Tất cả những điều đó giúp giảm chi phí sở hữu và tăng hiệu quả. Sự liên tục nâng cấp và dễ quản lý của hệ thống an ninh cho doanh nghiệp trở nên thực tế..